Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers que ens permeten millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques d'anàlisis que ens ajuden a millorar el servei. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per saber quines cookies utilitzem, llegeix la nostra informació sobre cookies.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, AGROTURISME CAN BURGUÈS informa als Usuaris:

 Informació bàsica sobre Protecció de Dades
 Responsable   AGROTURISME CAN BURGUÈS
 F58065947 
 Masia Can Burguès 08187, Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona, Catalunya
 canburgues@canburgues.cat
 Finalitat  • Gestionar les dades a les quals l’entitat accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta
 • Gestionar la seva participació / inscripció a les fires, així com qualsevol altra sol·licitud
 • Enviar comunicacions comercials, en cas d’acceptació
 Legitimació  Consentiment de l'interessat
 Destinataris  No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal o autorització expressa
 Drets  Accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets  estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el següent domicili C. Historiador Ramon d'Abadal i de Viñals, 5 2a, 08500-Vic.
Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en cas d’incompliment per part de l’entitat.
 Conservació  de les dades  Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides.

Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través dels formularis d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació als formularis de la pàgina web, l'Usuari ha d’omplir els marcats com a "obligatoris". No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.
Les dades personals que l'Usuari facilita a ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d'edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a AGROTURISME CAN BURGUÈS sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En el cas que AGROTURISME CAN BURGUÈS detectés que l'Usuari és menor de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d'identitat equivalent, o, si escau, l'autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d'aquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l'entitat?

AGROTURISME CAN BURGUÈS informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

AGROTURISME CAN BURGUÈS té perfils oberts en les següents xarxes socials: