Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers que ens permeten millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques d'anàlisis que ens ajuden a millorar el servei. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per saber quines cookies utilitzem, llegeix la nostra informació sobre cookies.
Can Burguès s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web: https://www.canburgues.cat/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a el següent apartat.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:
 • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir errors puntuals d'edició en alguna pàgina web, tant en continguts HMTL com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d'entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament, hi pot haver errors en els documents que contenen imatges, gràfics.
 • Càrrega desproporcionada: no s'aplica.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser realitzada el 24 de març de 2023. El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme. Última revisió de la declaració: març de 2023.

Observacions i dades de contacte

 • Podeu realitzar comunicacions per fer una sol·licitud d'informació, una queixa o un suggeriment sobre requisits d'accessibilitat, article 10.2.a del RD 1112/2018, de 7 de setembre com, per exemple:
 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.
A través de info@canburgues.cat. Les comunicacions seran rebudes i tramitades per la direcció de Can Burguès.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació recollit a l'article 13 del RD 1112/2018 entrarà en vigor el 30 de març de 2023.

Contingut opcional

Política d'accessibilitat de la DGT:

Per realitzar aquest lloc web s'ha buscat que la informació sigui accessible per a tot tipus d'usuari, sense importar el maquinari o programari utilitzat per accedir-hi, seguint les pautes d'accessibilitat en web que regula i marca el Web Accessibility Initiative (WAI), desenvolupada per World Wide Web Consortium (W3C), aplicant les directrius de contingut web WCAG de nivell AA. tingut en compte les directives de:
 • Estructuració de les pàgines mitjançant els elements de l'encapçalament
 • Control de la presentació de les pàgines a través d'un full d'estil (css)
 • Identificació clara de cada pàgina mitjançant l'ús de metadades
 • Utilització d'un llenguatge clar i concís en textos, títols i enllaços
Per al desenvolupament de la seu s'han utilitzat les tecnologies accessibles HTML5 i CSS3 juntament amb altres que suporten la majoria de navegadors i dispositius tals com XSL i JSP. Les eines usades per comprovar-ho han estat:
 • W3C Markup Validation Service. Usada per a la comprovació del codi HTML5 i obtenir la validació HTML5. http://validator.w3.org
 • W3C CSS Validation Service. Eina per a la validació del full d'estils CSS versió 3. http://jigsaw.w3.org/css-validator
 • Test daccessibilitat web. Comprovació mitjançant la descàrrega de l'eina Java Web Start TAW versió 3 del contingut web per aconseguir la conformitat WAI AA WCAG 1.0. https://www.tawdis.net/descargas/jws/es/taw3.jnlp

Característiques de visualització:

El lloc web de Can Burguès està realitzat per visualitzar-se correctament a la majoria dels dispositius. Si es disposa d'un monitor amb una resolució molt gran, pot ser que la mida de lletra sigui en alguns casos petita. Això no obstant, les mides de les fonts s'han definit de manera que sigui possible ampliar o disminuir la mida des de les opcions del navegador. La manera més fàcil de modificar el text als navegadors moderns és mantenir premuda la tecla «Ctrl» mentre gira la roda del ratolí. També és possible fer-ho des del teclat:
 • Augmentar la mida del text és prémer la tecla «Ctrl» alhora que la tecla «+».
 • Disminuir la mida del text és prémer la tecla «Ctrl» i la tecla «-».
 • Tornar a la mida normal és prémer la tecla «Ctrl» i la tecla del número 0.

Necessitats tècniques:

Per al correcte funcionament d'aquesta Web cal que el teu navegador tingui habilitat l'ús de Javascript i l'ús de galetes.

Compromís amb l'accessibilitat:

Tot i l'esforç realitzat per Can Burguès, hi podria haver algun contingut que no compleixi les pautes d'accessibilitat exigibles. Si trobessis alguna pàgina, document o formulari que no complís amb allò establert, o al qual no es pogués accedir correctament, o bé simplement formular qualsevol suggeriment, si us plau, pots fer servir el nostre formulari de contacte per fer-nos-ho saber.